مجله ریاضی:چه کسی حساب دیفرانسیل و انتگرال را ابداع کرد؟
گفته می شود که نیوتن و لایبنیتس مخترعین حساب دیفرانسیل و انتگرال بوده اند.
اما بر اساس اطلاعات موجود در رابطه با مشتق و انتگرال و به طور خاص قضیه ی بنیادی حساب دیفرانسیل و انتگرال این سوال مطرح است که چرا این دو ریاضی دان بزرگ به عنوان بنیان گذاران این شاخه از دانش بشری مشهور شده اند.در حالی که خیلی قبل از آنها نحوه ی محاسبه مماس بر منحنی ها رایج بوده است . علاوه بر آن با استفاده از مماس های افقی روشی برای تعیین ماکسیمم و مینیمم منحنی ها وجود داشته است.وقتی سخن از مساحت به میان می آید حتی ارشمیدس قادر بوده مساحت ناحیه هایی که با منحنی هایی خاص محصور می شده اند را حساب کنند. مثلا او برای محاسبه ی دایره مساحت چند ضلعی های منتظم محاط در دایره را به دست می آورده و برای دقت بیشتر تعداد اضلاع را بیشتر می کرده است.
آن چه که باعث شده این دو نفر را به عنوان پایه گذاران این علم بشناسند درک آنها از نیاز بشر به وجود یک روش سینماتیک برای مشتق گیری و انتگرال گیری و نیز به کارگیری علامات رایج و بیان استدلال های منطقی به جای اثبات های شهودی است.
نیوتن و لایبنیتس تشخیص دادند که به کمک قضیه اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال می توان انتگرال توابع مختلف را به دست آورد. علاوه بر آن این دو دانشمند قوانینی رابرای مشتق و انتگرال ترکیب توابع کشف کردند.
نیوتن در اواسط دهه ی 1660به این افکار دسترسی یافت در حالی که لاینیتس کار خود را از اوایل دهه ی 1670 آغاز کرد. اما لایبنیتس آنها را زودتر به چاپ رساند و علامت گذاری های او بسیار جالبتر از علامت گذاری های نیوتن بودند. این ها همان علایمی هستند که در حال حاضر هم به کار می روند.
در حالی که قصد بر این نیست که تاثر عمق کارهای نیوتن و لایبنیتس کم جلوه کند بلکه لازم به ذکر است که افکار آنها تکیه ی زیادی بر کارهای قبلی دارد. در حقیقت آنها پلی استوار بین ایده های قبلی و روش های مدرن در رابطه با این دانش را بنا نهاده اند